Veel bedrijven hebben een bepaalde manier van werken wat al jarenlang hetzelfde is. In de meeste gevallen loont het de moeite om iemand met een frisse blik naar uw proces te laten kijken om te zien of er bepaalde dingen anders en misschien wel beter kunnen. Dit is precies wat ik doe tijdens een Inventor APK.

Niet alleen kijk ik naar de huidige manier van werken en duik ik uitgebreid in de bestaande schetsen, parts en assemblies. Ik kijk daarnaast ook kritisch naar het bedrijf zelf en de producten die u maakt om te zien of u wel volledige gebruikt maakt van alle mogelijkheden binnen Inventor. De analyse wordt verwerkt in een rapport wat u direct kunt gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van de tekenkamer. Om een idee te geven volgt hieronder een korte lijst van voorbeelden die ik in het verleden ben tegengekomen bij bedrijven.

Autodesk Inventor APK  inspectie advies training icoon 640x640 square

Voor zowel een part als een assembly geldt dat een slechte opbouw daarvan voor problemen kan zorgen. Zo zijn niet overzichtelijke onderdelen moeilijker te hergebruiken, met name voor andere engineers. Ook kunnen wijzigingen op 1 plek niet doorgevoerd worden naar andere plekken waar dat nodig is.

Het ontbreken van afspraken over de manier van werken binnen het bedrijf kan er niet alleen voor zorgen dat het lastig is om werk van andere constructeurs over te nemen, het kan ook problemen opleveren op de werkvloer doordat bijvoorbeeld tekeningen verschillend worden aangeleverd.

Met name het gebruik van View Representations of Level of Detail  (LoD) Representations wordt verkeerd toegepast. Een LoD representation dient ervoor om minder onderdelen in het geheugen te laden om bijvoorbeeld grote samenstellingen werkbaar te houden, in de praktijk wordt een LoD view echter ook vaak gebruikt in gevallen waarbij een View representation beter is. Daarnaast maakt met niet altijd volledig gebruik van de mogelijkheden van Position Views

In veel gevallen is het eindproduct van de tekenkamer een set van tekeningen die naar de werkplaats en/of leverancier gaan. Ondanks dat het voor zich spreekt dat het belangrijk is dat de informatie op deze tekeningen correct is, blijkt dit in de praktijk toch lastig te zijn. Problemen ontstaan vooral bij onderdelen die soms handmatig ingevoerd worden, zoals bijvoorbeeld klantnaam, projectnummer, schaal en nabewerking.

Elk jaar komt Inventor met een nieuwe versie met daarbij diverse updates en soms ook nieuwe functies. In de meeste gevallen bieden deze updates slecht marginale verschillen, maar soms zijn er grote voordelen te halen zoals bij Multi-Body Sheet Metal (vanaf 2016) en Sketch Driven Patterns (vanaf 2017).

Voor de Inventor APK reken ik een vaste prijs van 500 euro*. Omdat ik zeker weet dat er bij elk bedrijf winst is te halen geef ik een niet goed geld terug garantie. Mochten de adviezen in het rapport geen besparing van 500 euro opleveren, dan is de Inventor APK gratis.

*Exclusief BTW en reiskosten

Autodesk Inventor APK inspectie advies training caroussel img 640x360